Close Menu
Klantbeoordeling 8.4
Vragen? Bel 024-6221718
Dagelijks bereikbaar van 10:00 tot 23:00 uur

Algemene voorwaarden

1.

Toepassing Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Sauna Oase BV.
1.2. Sauna Oase BV wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.
1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.
   

2.

Reservering

2.1. Sauna Oase BV neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. Sauna Oase BV behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder opgave van redenen, te weigeren.
2.2. Bij online boekingen/reserveringen komt de overeenkomst tussen Sauna Oase BV en de klant tot stand op het moment dat de klant de reservering definitief heeft bevestigd en/of de betaling via de betaalmodule is voldaan. Bij telefonische reserveringen komt de overeenkomst tussen Sauna Oase BV en de klant tot stand op het moment dat Sauna Oase BV de reserveringsbevestiging per mail aan u heeft verzonden.
2.3. De klant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Sauna Oase BV te worden doorgegeven.
2.4.

Bij online reservering van uw bezoek geeft u uw verwachte aankomsttijd en vertrektijd op. Eventuele behandelingen worden ingepland tussen de door u opgegeven tijden. Er worden door Sauna Oase BV nooit exacte behandeltijden verstrekt, deze tijden hoort u bij binnenkomst.

2.5. Mocht het inplannen van uw eventuele behandeling niet lukken binnen de door u aangegeven aankomst- en vertrektijd, zal Sauna Oase BV telefonisch of per mail contact met u opnemen binnen twee werkdagen.
2.6. Online reserveren van losse behandelingen zoals massages en/of beautybehandelingen is niet mogelijk. U kunt daarvoor uitsluitend telefonisch reserveren.
2.7. De klant zal aan Sauna Oase BV, binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. Sauna Oase BV is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Sauna Oase BV niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Sauna Oase BV heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde diensten en/of entreetoegang zonder nadere berichtgeving vrij te geven voor andere klanten. Daarnaast heeft Sauna Oase BV het recht om kosten voor annulering in rekening te brengen.
2.8. Indien de klant de reservering wenst te betalen aan de receptie i.p.v. online, is dit mogelijk tegen een bedrag van €2,95 aan administratiekosten.

2.9.

Indien de klant de reservering telefonisch plaatst i.p.v. online, is dit mogelijk tegen een bedrag van €2,95 aan administratiekosten.
   

3.

Wijzigingen in de reservering

3.1. Sauna Oase BV is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van de klant wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien Sauna Oase BV een wijziging doorvoert op verzoek van de klant, heeft Sauna Oase BV het recht aan de klant wijzigingskosten in te rekening te brengen, welke ten minste € 5,00 per wijziging kunnen bedragen.
   

4.

Prijzen

4.1. De klant is aan Sauna Oase BV het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de reserveringsbevesting, verschuldigd.
4.2. De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van Sauna Oase BV, www.sauna-oase.nl, en zijn allen inclusief BTW.
4.3. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen, kunnen worden doorberekend aan de klant. Alle prijzen op de website en andere uitingen zoals brochures, posters en folders, zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
4.4. Kortingsacties die gepubliceerd worden nadat een reservering/boeking of aankoop is gedaan, kunnen niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast worden.
   

5.

Betaling/annulering

5.1. Indien een boeking/reservering 48 uur of korter voor de aankomstdatum door de klant geannuleerd wordt, dient 50% van het gereserveerde bedrag conform de reserveringsbevestiging binnen acht (8) dagen door de klant aan Sauna Oase BV te worden voldaan.
5.2. Indien de klant de reservering wenst te betalen aan de receptie i.p.v. online, is dit mogelijk tegen een bedrag van €2,95 aan administratiekosten.
5.3. De klant heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het bedrag, indien de klant op eigen initiatief en door toedoen van de klant, geen gebruik heeft kunnen maken van alle diensten of accommodaties.
   

6.

(Huishoudelijke) Regelementen

6.1. Klanten dienen zich te houden aan de door Sauna Oase BV vastgestelde regels. Deze zijn te lezen op de website en in de kleedruimtes binnen ons saunacomplex. Sauna Oase BV heeft het recht haar klanten onmiddellijk uit het saunacomplex te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van de medewerkers niet worden opgevolgd. De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde reservering, dan wel de reeds genuttigde consumpties en/of behandelingen.
6.2. Sauna Oase BV heeft het recht om, alvorens het inchecken, de klant te vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Sauna Oase BV is gerechtigd om klanten, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot het saunacomplex te weigeren.
6.3. Sauna Oase BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het saunacomplex. De klant zal toestaan dat tijdens openingstijden onderhoud kan plaatsvinden aan het saunacomplex indien noodzakelijk. De klant kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van de directie van Sauna Oase BV. 
   

7.

Geldigheid

7.1. De geldigheid van de in omloop zijnde tickets en/of cadeaubonnen zijn nadrukkelijk aangegeven op het desbetreffende ticket en/of de cadeaubon. Sauna Oase BV kan deze tickets en/of cadeaubonnen verlengen met maximaal één maand tegen betaling van € 10,00 administratiekosten. Deze administratiekosten worden in rekening gebracht tijdens het inchecken.
7.2. Een gemaakte reservering/boeking is alleen geldig op de door de klant aangegeven dag. De klant kan op andere dagen geen rechten ontlenen aan deze reservering.
7.3. Indien de klant in het bezit is van een kortingsbon, e-ticket of een andere cadeaubon, dient de klant deze daadwerkelijk in te leveren bij het inchecken tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de klant deze kortingsbon, e-ticket of andere cadeaubon niet kan overhandigen, is Sauna Oase BV genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.
   

8.

Aansprakelijkheid

8.1. Sauna Oase BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit lockers), verlies en/of schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolgen van een verblijf in ons saunacomplex.  
8.2. Sauna Oase BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van de klant niet voldoet aan de verwachtingen die de klant daarvan gesteld had.
8.3. Sauna Oase BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein van Sauna Oase BV of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.
8.4. Sauna Oase BV is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
8.5. Sauna Oase BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
8.6. Sauna Oase BV is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
8.7. De klant is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van de faciliteiten.
   

9.

Privacy

9.1. Met inachtneming van de wet Bescherming Persoonsgegevens zal Sauna Oase BV strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.
9.2. Persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies dan wel een aangepaste behandeling. Deze gegevens worden dan ook uitsluitend voor dat doel gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
9.3. Het e-mailadres dat u verstrekt tijdens het reserveringsproces, wordt opgenomen in het mailbestand van Sauna Oase BV, tenzij u dit specifiek heeft uitgezet. Mocht u deze e-mails niet willen ontvangen, kunt u zich afmelden door te klikken op de desbetreffende link in elke e-mail die u ontvangt van Sauna Oase BV. Telefonische afmeldingen of afmeldingen per mail worden niet in behandeling genomen.
9.4. Door ondertekening van een eventuele machtiging voor een automatisch incasso ten behoeve van bijvoorbeeld een abonnement dan wel het aangaan van een reservering/boeking, gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens zoals eerder beschreven.
   

10.

Klachten

10.1. Ondanks de zorg en inspanning van Sauna Oase BV, kan het voor komen dat u een klacht heeft. Klachten kunnen direct gemeld worden bij de receptie van Sauna Oase BV. Indien een klacht niet kan worden verholpen of deze niet naar tevredenheid is opgelost, dient u de klacht schriftelijk te versturen of deze per e-mail toe te sturen naar info@saunaoase.nl t.a.v. de directie. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen.
10.2. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Sauna Oase BV. Door gebruik te maken van het saunacomplex en al haar faciliteiten, aanvaardt u deze Algemene voorwaarden.
10.3. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Sauna Oase BV is het Nederlands recht van toepassing.

 

Nederasselt, 2018.

Meld je aan voor aanbiedingen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste acties en de scherpste aanbiedingen. Wij sturen maximaal één keer per maand een nieuwsbrief. Lees hier ons privacy statement.